Tunnetko Tietotekniikan termitalkoot?

Tietotekniikassa on runsaasti termejä, jotka ovat ammattilaisille täsmällisiä ja selkeitä. Maallikko voi kuitenkin huomata, ettei ammattipiireissä sulavasti käytetty termi aivan heti avaudu tavallisessa keskustelussa. Tähän haastetta on käsitelty Tietotekniikan termitalkoot –projektissa jo yli 15 vuotta.

Tietotekniikan termitalkoilla on tehty suosituksia tietotekniikan alalla käytetyistä termeistä, jotka ovat ajankohtaisia, mutta jollakin tavalla ongelmallisia tai hankalia. Talkoisiin osallistuu eri alojen asiantuntijoita kuten tietotekniikan ammattilaisia, terminologeja ja kielenhuoltajia.

Talkoita viedään eteenpäin kahden eri ryhmän voimin. Muutaman kerran vuodessa kokoontuva koordinointiryhmä valitsee talkoiden aineiston, lähettää sen lausuntopyynnöille ja vastaa suosituksen julkaisemisesta.

Toisena asiantuntijaryhmänä toimii lausuntoryhmä, joka kommentoi lausuntopyyntöjä. Tämän ryhmän toimintaan voi osallistua tietotekniikasta ja sen termeistä kiinnostuneet henkilöt, joilla osaamista arvioida termiehdotuksia.

Ehdotuksesta termisuositukseksi

Koordinointiryhmä käyttää arviointityössään terminologisia, kielellisiä ja käyttöön liittyviä kriteereitä. Termien määrittelyssä otetaan huomioon kielelliset tarpeet, jotka syntyvät tuotettaessa tekstiä ammattilaisille ja maallikoille. Talkoissa pyritään valitsemaan läpinäkyviä ja kuvaavia termejä niin, että jo pelkästä termistä saisi kuvan siitä, mistä on kyse.

Haastetta talkoille antaa myös se, että vaatimukset hyvälle termille ovat tiukat. Seulan läpäisee suositukseksi termi, joka on käyttökelpoinen ja joka täyttää terminologiset ja kielelliset vaatimukset. Terminologisen kriteerin perusteella termi voi myötäillä esimerkiksi englannissa vakiintunutta ilmaisua. Kielellisen kriteerin perusteella termin tulisi taas olla helppo kirjoittaa, ääntää ja tavuttaa yksiselitteisesti.

Sanastokeskus TSK on vetänyt Tietotekniikan termitalkoita jo vuodesta 1999. Suosituksia on tehty noin 600, viimeisimmät päivitykset ovat tammikuulta 2016. Sanastokeskus TSK ry tuottaa muun muassa sanastotyöhön ja termien käyttöön liittyviä palveluita.

Lisää ajankohtaistietoa termitalkoista osoitteessa: http://www.tsk.fi/tsk/termitalkoot/